IdRegistro IdAlmacen IdProducto Descripcion Unidad VrPromedio Disponible VrActual Costo de Reposicion
35 01 5_02_1 Acero de alta resistencia kg 500.00 9,000.00 4,500,000.00 85.00
65 01 13_01_2 Acero de refuerzo de f'c=60.000 PSI KG 0.00 0.00 0.00 2,945.60
58 01 12_01_4 Acero de refuerzo de f'y=60.000 PSI KG 13,000.00 100.00 1,300,000.00 2,945.60
18 01 3_02_2 Acero de refuerzo de f'y=60.000 PSI KG 2,856.00 30,000.00 85,680,000.00 2,296.80
86 01 5_03_02 Acero Demo agosto18 KG 3,000.00 3,000.00 9,000,000.00 0.00
2 01 1_01_3 ACERO FIGURADO 37000 PSI 3/8 kg 12,282.57 570.48 8,036,767.56 1,890.00
1 01 1_01_2 ACERO FIGURADO 60000 PSI 1/2 kg 2,436.00 685.54 1,669,975.44 2,320.00
74 01 13_01_16 ADOQU�N GRES 10X20X2.5 m� 0.00 0.00 0.00 23,100.00
42 01 5_02_8 Agua lt 0.00 0.00 0.00 60.00
13 01 3_01_1 AGUA lt 0.00 0.00 0.00 12.00